Thursday, September 18, 2008

MS-DOS multiple command on single line

อันนี้ไม่ได้พูดถึงกรณีที่เราต้องการ pipe หรือ redirect
output ของแต่ละ command เข้าด้วยกันนะครับ
แต่พูดถึงในกรณีที่เรา ต้องการรัน command ต่อเนื่องกัน
แต่ไม่อยากขึ้นบรรทัดใหม่ เช่น

E:
CD TEMP
MKDIR SUBTEMP

ปกติใน windows ก็ต้องเปิด command window ขึ้นมา
แล้วก็พิมพ์แล้ว Enter ทีละคำสั่งหรือไม่ก็เอาไปเขียนใน batch file
แต่วันนี้ผมไม่อยากทำแบบนั้นอ่ะ
ถ้าใน Linux เค้าก็ใช้ ; เป็นตัวขั้นระหว่างคำสั่งใน shell
windows ก็นี้เลยครับ &

เราก็จะได้เป็น

E: & CD TEMP & MKDIR SUBTEMP

แค่นี้ล่ะครับ ได้แล้วบรรทัดเดียว ง่ายๆ
หรือจะเป็น

CMD /K "E: & CD TEMP & MKDIR SUBTEMP"

แบบนี้ก็ได้ครับ

No comments: