Saturday, May 15, 2010

How to use Mobile Broadband on Ubuntu ?

เนื่องจากเร่ร่อนไปอยู่ site ลูกค้า internet ไม่มีให้ใช้จึงจำเป็นต้องต่อ internet ผ่านมือถือ
ผมใช้มือถือ Nokia 5630 Express + Ubuntu 9.10 ครับ

พอเสียบ usb ปุ๊บ ที่มือถือก็จะมี message ถามว่าต้องการให้การเชื่อมต่อผ่าน usb นี้เป็นแบบไหน
ประกอบด้วย
  • PC Suite
  • Media Transfer
  • Storage
เราก็เลือก PC Suite ครับ จากนั้นก็มีดูที่ network connection ที่มุมขวาบนน่ะครับ เมื่อคลิกก็จะเห็น
New Mobile Broadband (GSM) connection...
จัดการเลือกเลยครับก็จะมี message dialog ขึ้นมาถาม
1. Set up a Mobile Broadband Connection -> Forward
2. Choose Your Provider's Country -> Thailand
3. Choose Your Provider -> DTAC
4. Choose Your Billing Plan -> Default
5. Confirm Mobile Broadbrand Setting -> Apply

ที่ Network Connection ก็จะมี Mobile Broadband แสดง DTAC Default ให้เห็น
เมื่อดูที่มือถือก็จะเห็นว่ามีการต่อ GPRS/EDGE อยู่ครับ

แล้วก็ลองใช้งานดูสิ ใช้ได้แล้วไม่เห็นต้องลง ์Nokia PC Suite เลย

No comments: