Wednesday, September 15, 2010

Wipe out harddisk: เคลียร์ฮาร์ดดิสก่อนส่งต่อ

บางครั้งเราก็มีความจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนเครื่อง เปลี่ยน harddisk ซึ่งก็มีแนวโน้มว่า
เจ้า Harddisk ที่เราเอาไปเปลี่ยน หรือส่งคืน หรืออะไรก็ตามที่น่าจะมีการนำไปใช้งานต่อ
ใครจะไปรู้ว่าคนที่ได้รับต่อจากเราอาจรัน recovery โดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ แล้วได้ข้อมูล
ที่เราไม่ต้องการเปิดเผยไปด้วยก็ได้

การ format harddisk ก็ส่งต่อให้คนอื่นอาจยังไม่พอ เพื่อเพิ่มความมั่นใจเข้าไปอีก
วันนี้ผมขอนำเสนอสำหรับผู้ใช้ Linux นะครับคือ
1. GPart:
- Delete All Partition
- Create to linux swap
2. Shred:
- ใช้คำสั่ง shred เขียน 0 ลงไปในทุกๆ sector
shred -vfz -n 100 /dev/sdb1

น่าจะทำให้ข้อมูลที่อยู่ใน harddisk กู้คืนกลับมาได้ยากมากขึ้นไปอีกสักนิดนะครับ

No comments: