Tuesday, March 13, 2012

IBM Smarter Analytics 2012

วันนี้ได้มีโอกาสเข้าร่วมสัมมนา IBM Smarter Analytics 2012 ที่โรงแรมดุสิตธานี
สำหรับงานนี้พอสรุปโดยไม่รวม track1 Finance and Risk analytic ได้ดังนี้
  • IBM กำลังมุ่งไปสู่ตลาดของ Big Data และการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่
  • ทิศทางของการวิเคราะห์ข้อมูล Data Warehouse ที่กำลังเปลี่ยนแปลงไป
  • งานนี้ IBM Netezza ซึ่งเป็น database hardware ที่เข้ามาช่วยเพิ่มความเร็วและลดขั้นตอนในการทำงานของ database เป็นพระเอกของงาน
  • คำที่ถูกพูดถึงบ่อยที่สุดคือ Big Data, Volumn, Variety และ Velocity
  • IBM พยายามชี้ให้เห็นถึงผลิตภัณฑ์ต่างๆของ IBM ที่เข้ามาเป็นเครื่องช่วยตั้งแต่เรื่องของการจัดเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล ตลอดถึงการป้องกันข้อมูล ซึ่งผลิตภัณฑ์หลักๆก็จะเป็น Netezza, DB2, MDB, Cognos, Gradium และอื่นๆ
  • IBM ชี้ให้เห็นว่า DB2 ของ IBM ช่วยเรื่อง ROI ได้อย่างไร โดยเอา DB2 มาเทียบกับ Oracle ให้เห็น (คล้ายกับตอนอบรม DB2 for Oracle Profressional bootcamp)
  • และอื่นๆอีกพอสมควร

สิ่งหนึ่งที่ผมยังไม่เห็นหรืออาจเผลอหลับไปตอนวิทยากรพูดถึงก็คือเรื่องของ Big Data ที่ IBM บอกว่าส่วนที่อยู่นอกองค์กรไม่ว่าจะเป็น Data at rest หรือ Data in motion เราจะจัดการกับมันยังไงได้บ้าง

ขอบคุณ IBM สำหรับข้อมูลที่นำเสนอและอาหารอร่อยๆนะครับ ^^

No comments: