Monday, April 05, 2010

DB2DIALOG: Primary received a pair validation request from standby

บางครั้ง เวลาก็ช่วยรักษาความเจ็บปวด!!

คงเป็นคำขึ้นต้นที่น้ำเน่าที่สุดตั้งแต่ทำ blog นี้มา ถึงขึ้นแบบนี้เพราะในยามที่ database มัน crash หลายคนใจร้อน อยากจะรีบเร่งเอาขึ้นมาเสียให้ได้
บางครั้งต้องให้เวลามันหน่อยครับ

จริงๆแล้วมีหลายเหตุผลครับที่เมื่อเรารัน command
db2 connect to user

แล้วเราต้องรอ รอ และรอ เป็นเวลานานๆ เมื่อเกิดเหตุการแบบนี้ สิ่งที่ผมอยากจะแนะนำเป็นอย่างแรกคือ รอ แต่มาก็คือทำใจให้นิ่งเข้าไว้ครับ อย่าสั่น
แล้วก็ไปดู db2diag.log ว่าเกิดปัญหาอะไรขึ้น ถ้าเราไม่กำหนด log level ไว้สูงเกิน เราก็อาจจะได้เห็นสิ่งที่ db2 กำหนดทำอยู่แต่ไม่ได้บอกให้เราทราบ

วันนี้ผมขอเสนอ

010-04-05-17.46.01.260000+480 I13775433F480 LEVEL: Warning
PID : 5208 TID : 6116 PROC : db2syscs.exe
INSTANCE: IPRD NODE : 000
FUNCTION: DB2 UDB, High Availability Disaster Recovery, hdrEduP, probe:20470
MESSAGE : Primary received a pair validation request from standby - waiting for
crash recovery to complete
DATA #1 : Hexdump, 8 bytes
0x0000000135D56040 : 0000 0000 0000 0000 ........

ถ้าใครเจอแบบนี้ก็อดทนรอมันหน่อยนะครับ ถ้าฟ้าไม่กลั่นแกล้งเดี๋ยวก็หายครับ

No comments: