Saturday, September 13, 2008

Html decode

สมัยก่อนถ้าเราอยากได้อะไรที่มันอยู่บน webpage
เราก็ view source code แล้วก็ทำบางสิ่งบางอย่าง
เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่เราต้องการ
เวลาผ่านไป ใครหลายคนตระหนักถึงพฤติกรรมแบบนี้
ว่ามีมากขึ้นเรื่อย ไม่เฉพาะแต่ในหมู่โปรแกรมเมอร์
ผู้คร่ำเคร่งอยู่กับการเขียนโปรแกรมเท่านั้น แต่ยังลุกลาม
ไปถึงปุถุชนคนธรรมดา ที่นับวันจะมองว่า html/javascript
เป็นเรื่องที่ไม่ยากเกินความเข้าใจ
จึงได้มีการคิดวิธีปิดบัง อำพราง ซ่อนเร่น source code
ไว้ให้ยากต่อการเข้าใจมากยิ่งขึ้น สิ่งหนึ่งที่จะนำมาพูดในวันนี้
คือ การเข้ารหัส source code ปัจจุบันได้มีการเข้ารหัส
source code กันอย่างแพร่หลาย ทำให้เมื่อมีใครเข้า
ไปดู source code ก็จะได้พบกับข้อมูลที่ไม่อาจเข้าใจได้
แต่วันนี้ผมจะนำเสนอ web site ที่ใช้ในการถอดรหัส
ข้อมูลเข้ารหัสเหล่านั้น

http://www.montpellierinteractive.com/encode_decode_html.asp

ลองเข้าไปดูสิครับ
webbrowser ยังถอดรหัสได้ทำไมเราจะถอดไม่ได้จริงมั้ยครับ

No comments: